extension ExtPose

Keyword: jira ticket -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
67,459 (+0.9% / +570)
4.9(+0.0000) (184+0 votes)
23,837 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
511 (-0.4% / -2)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
10,395 (+0.9% / +97)
4.8(+0.0000) (131+1 votes)
1,892 (+0.3% / +6)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,537 (+0.3% / +4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
483 (-0.4% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
415 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199 (-2.0% / -4)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
106 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
64 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
81 (-4.7% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,503 (+0.5% / +18)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
18,124 (+5.6% / +956)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
63 (+1.6% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
49 (-2.0% / -1)
200 (-0.5% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
64 (+1.6% / +1)
13 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
65 (-1.5% / -1)
10 (+0.0% / +0)
957 (+13.0% / +110)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220 (+0.9% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,441 (+0.6% / +8)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
275 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
26,946 (-0.2% / -54)
4.3(+0.0000) (173+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
48
Accelo
451 (+1.1% / +5)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
396 (+1.3% / +5)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
17 (+13.3% / +2)
19 (-5.0% / -1)
12 (+0.0% / +0)
336 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
493 (+0.6% / +3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
57
JiraGo
8 (+0.0% / +0)
8,093 (+0.0% / +3)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
60
OTools
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
7 (+0.0% / +0)
132 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
771 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
837 (+0.2% / +2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
14 (-6.7% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
574 (+0.9% / +5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,502 (+0.5% / +19)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4,479 (+0.2% / +10)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
148 (-3.3% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
452 (-2.8% / -13)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
239 (-1.6% / -4)
54 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
311 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,803 (+0.1% / +15)
2.4(+0.0000) (78+0 votes)
2,132 (-0.3% / -6)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
92
Jirakit
3 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
9,977 (+0.5% / +47)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
190 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
272 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
181,942 (+0.0% / +76)
4.5(+0.0000) (1,024+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,109 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
796 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
90 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
344 (+0.9% / +3)
706 (+0.7% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
2,201 (+0.5% / +10)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
1 (+0.0% / +0)
113 (-3.4% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
25 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
358 (+0.0% / +0)
1,012 (-0.2% / -2)
70 (+1.4% / +1)
4 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
129
Mizaru
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
2,208 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
179 (-1.6% / -3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
3,400 (+0.4% / +15)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
981 (+1.8% / +17)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,588 (+0.9% / +39)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
124 (+0.0% / +0)
83 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
34 (+3.0% / +1)
148
JiraRTL
1,334 (-0.2% / -3)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
30,888 (+1.4% / +415)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
267 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
204 (+0.5% / +1)
159 (-2.5% / -4)
1 (+0.0% / +0)
156
Agfa JIRA
51 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
3,015 (+0.5% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
450 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
15,339 (+0.1% / +14)
2.0(+0.0000) (135+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
172
CardJIRA
49 (+2.1% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
23,929 (-0.0% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
174
Easy GO2
10 (-9.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
522 (+0.6% / +3)
45 (+2.3% / +1)
3 (+0.0% / +0)
6,285 (+0.5% / +30)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
57 (+1.8% / +1)
25 (+0.0% / +0)
505,359 (+6.1% / +28,872)
4.4(+0.0000) (376+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
174 (+0.6% / +1)
10 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
160,496 (+0.2% / +334)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,636 (+1.3% / +133)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
191
JIRAfy
95 (+2.2% / +2)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
621 (-0.5% / -3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
505 (+7.4% / +35)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
195
E.JIRA
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
96 (+0.0% / +0)
22,914 (+1.9% / +425)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
3,110,284 (+0.1% / +4,531)
4.6(+0.0000) (25,930+2 votes)
1,803 (+0.4% / +7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
111 (-0.9% / -1)
27 (-3.6% / -1)
11 (+0.0% / +0)
54 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
130 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
350 (+0.6% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
18,325 (+0.2% / +31)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
133 (+4.7% / +6)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
242 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
215,608 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (271+0 votes)
150 (+0.7% / +1)
189 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
215 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
628 (+0.5% / +3)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
17 (+0.0% / +0)
28 (+3.7% / +1)
4 (+0.0% / +0)
249 (+0.8% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
687 (+2.1% / +14)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
137 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
36,055 (+0.1% / +42)
4.5(+0.0000) (216+0 votes)
1,028 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
80 (-4.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
217,502 (+0.3% / +558)
4.4(+0.0000) (739+0 votes)
11,061 (+0.3% / +33)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
25,764 (+0.1% / +18)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
478 (-1.6% / -8)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
247
QuickOWL
45 (-4.3% / -2)
9 (+0.0% / +0)
128 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90 (+2.3% / +2)
46 (+2.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
17,581 (+0.1% / +11)
1.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,849 (+0.3% / +9)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
810 (-0.5% / -4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
255
New Tab
379 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
258
Go JIRA
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
260
promoti
2 (+0.0% / +0)
261
TablePlus
166 (-2.4% / -4)
2 (+0.0% / +0)
31,761 (+0.2% / +77)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
264
Tempofila
11 (+0.0% / +0)
738 (+1.5% / +11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
12,048 (+0.1% / +12)
4.9(+0.0000) (94+0 votes)
1,094 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,557 (+0.7% / +133)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
63 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
272
Replix.ai
330 (+2.2% / +7)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
2,219 (-0.6% / -14)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
278
Datarate
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
177 (+0.6% / +1)
376 (-2.1% / -8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
409,942 (+0.0% / +57)
4.5(+0.0000) (1,485+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
287
Ninjira
40 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
767 (-0.5% / -4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
293
Savior
201 (-2.4% / -5)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
3,226 (+0.3% / +11)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
299
Roadmap
554 (-1.1% / -6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)