extension ExtPose

Keyword: patria -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
201,673 (+4.2% / +8,049)
4.9(+0.0000) (89+2 votes)
199,089 (+0.2% / +391)
3.9(+0.0000) (616+0 votes)
149,551 (+1.1% / +1,606)
4.4(+0.0000) (250+1 votes)
78,616 (-0.2% / -146)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
70,910 (-0.1% / -96)
3.6(+0.0000) (1,691+0 votes)
34,030 (+0.2% / +66)
4.2(+0.0000) (78+0 votes)
24,609 (+0.1% / +17)
3.3(+0.0000) (35+0 votes)
1,592 (+2.0% / +31)
296 (+1.4% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
839,876 (+0.2% / +1,471)
4.7(+0.0000) (15,165+4 votes)
1,083,985 (-0.0% / -477)
4.6(+0.0000) (478+1 votes)
334,150 (+0.4% / +1,171)
4.1(+0.0000) (13,471+22 votes)
352,656 (+2.3% / +8,078)
4.4(+0.0000) (1,616+2 votes)
326,167 (+9.7% / +28,825)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
374,206 (+0.3% / +1,020)
3.6(+0.0000) (755+1 votes)
260,353 (-0.4% / -1,040)
4.0(+0.0000) (202+0 votes)
164,628 (+0.6% / +924)
4.3(+0.0000) (992+3 votes)
158,873 (+0.8% / +1,304)
4.1(+0.0000) (1,020+1 votes)
253,595 (+0.3% / +695)
3.5(+0.0000) (306+0 votes)
115,739 (+0.2% / +235)
4.5(+0.0000) (2,351+4 votes)
175,626 (+0.3% / +507)
3.6(+0.0000) (714+1 votes)
104,196 (+0.5% / +541)
4.1(+0.0000) (677+0 votes)
172,269 (-0.8% / -1,374)
3.4(+0.0000) (207+0 votes)
141,794 (+0.6% / +815)
2.8(+0.0000) (455+0 votes)
75,265 (+0.7% / +528)
4.6(+0.0000) (1,364+1 votes)
119,605 (+0.7% / +872)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
71,881 (+0.7% / +506)
4.0(+0.0000) (488+0 votes)
59,682 (+31.3% / +14,222)
4.8(+0.0000) (123+10 votes)
104,349 (+0.1% / +54)
3.0(+0.0000) (599+0 votes)
52,082 (+0.2% / +128)
4.8(+0.0000) (135+0 votes)
64,480 (+0.8% / +541)
4.0(+0.0000) (296+0 votes)
86,872 (+0.5% / +431)
2.8(+0.0000) (245+0 votes)
66,698 (+0.7% / +493)
4.2(+0.0000) (87+1 votes)
121,943 (+0.7% / +876)
2.6(+0.0000) (490+3 votes)
51,626 (+0.4% / +211)
4.2(+0.0000) (197+0 votes)
32,484 (-0.3% / -98)
4.6(+0.0000) (594+0 votes)
40,573 (+1.1% / +432)
3.4(+0.0000) (5,922+46 votes)
33,086 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (286+0 votes)
39,213 (+0.4% / +140)
4.0(+0.0000) (58+0 votes)
34,792 (+0.8% / +261)
3.9(+0.0000) (77+0 votes)
22,633 (+0.3% / +58)
4.8(+0.0000) (121+0 votes)
23,192 (+0.7% / +158)
4.3(+0.0000) (397+2 votes)
26,741 (+0.8% / +210)
3.9(+0.0000) (158+0 votes)
34,484 (+1.4% / +466)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
24,168 (+0.4% / +96)
4.4(+0.0000) (174+0 votes)
33,523 (+0.4% / +139)
2.9(+0.0000) (317+0 votes)
24,007 (+0.2% / +56)
3.9(+0.0000) (154+0 votes)
20,835 (+0.7% / +135)
3.8(+0.0000) (388+0 votes)
32,691 (+0.3% / +89)
3.5(+0.0000) (241+0 votes)
31,286 (+0.7% / +222)
2.8(+0.0000) (176+0 votes)
26,564 (+0.4% / +109)
3.2(+0.0000) (982+0 votes)
30,400 (+0.7% / +221)
3.4(+0.0000) (103+0 votes)
42,503 (+0.6% / +270)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
27,794 (+25.5% / +5,654)
4.5(+0.0000) (28+2 votes)
25,102 (+1.2% / +287)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
18,946 (+0.5% / +101)
3.9(+0.0000) (160+0 votes)
17,619 (+0.3% / +53)
3.7(+0.0000) (253+0 votes)
25,885 (+0.8% / +198)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
26,358 (+0.4% / +112)
3.3(+0.0000) (212+1 votes)
21,715 (+0.5% / +117)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
28,431 (-0.5% / -136)
3.4(+0.0000) (40+0 votes)
19,795 (+0.6% / +117)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
21,647 (+0.9% / +199)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
19,162 (+0.0% / +2)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
17,439 (+0.7% / +124)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
16,092 (+0.5% / +81)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
15,481 (+0.4% / +54)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
16,992 (+0.3% / +59)
3.7(-0.1000) (20+1 votes)
11,864 (+0.2% / +21)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
13,320 (-0.2% / -22)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
14,034 (+0.7% / +94)
3.9(+0.0000) (42+0 votes)
12,667 (+0.2% / +25)
3.8(+0.0000) (83+0 votes)
15,850 (+0.2% / +27)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
10,320 (+0.3% / +26)
3.7(+0.0000) (202+0 votes)
22,891 (-1.3% / -312)
2.6(+0.0000) (12+0 votes)
14,070 (+0.7% / +102)
3.6(+0.0000) (655+0 votes)
9,989 (+0.1% / +7)
3.7(+0.0000) (206+0 votes)
18,259 (+0.2% / +45)
2.9(+0.0000) (11+0 votes)
9,472 (-0.2% / -20)
4.3(+0.0000) (236+0 votes)
10,140 (+0.2% / +18)
4.6(+0.0000) (126+1 votes)
11,102 (+0.2% / +21)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
14,518 (+1.6% / +222)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
10,194 (+0.2% / +21)
4.1(+0.0000) (71+0 votes)
7,153 (+0.3% / +18)
4.0(+0.0000) (655+0 votes)
13,151 (-0.2% / -26)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
7,588 (-2.1% / -159)
4.1(+0.0000) (300+0 votes)
12,997 (+0.3% / +33)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
11,002 (+0.2% / +23)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
12,361 (+0.2% / +21)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
8,832 (+1.0% / +87)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
10,797 (-0.0% / -2)
3.4(+0.0000) (187+0 votes)
9,286 (+0.1% / +6)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
15,029 (+0.8% / +112)
2.1(+0.0000) (33+0 votes)
11,639 (+1.0% / +117)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
8,279 (+0.1% / +6)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
10,119 (+0.2% / +16)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
7,902 (-0.1% / -6)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
9,948 (+0.1% / +5)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
8,934 (+0.9% / +83)
3.3(+0.0000) (330+1 votes)
10,009 (+0.1% / +13)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
7,344 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
4,330 (+0.7% / +31)
3.8(+0.0000) (572+0 votes)
7,663 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
9,660 (+0.9% / +88)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
9,498 (+1.1% / +101)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,473 (-0.5% / -31)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
6,909 (+0.8% / +53)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
5,653 (+0.3% / +16)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
5,746 (+0.5% / +31)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
7,847 (+0.7% / +51)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
7,552 (+0.5% / +34)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
7,760 (-0.5% / -37)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
114
Split PDF
5,811 (+1.3% / +77)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
5,089 (+0.2% / +11)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
5,337 (+0.9% / +49)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
6,701 (+0.8% / +54)
3.3(+0.0000) (45+0 votes)
6,875 (-0.1% / -5)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
5,550 (-6.7% / -398)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
6,840 (+0.5% / +31)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
5,381 (+4.9% / +250)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
7,772 (+0.3% / +23)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,277 (+0.0% / +1)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
6,635 (+1.2% / +81)
2.7(+0.0000) (20+0 votes)
4,233 (+0.7% / +28)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
5,803 (+0.4% / +24)
3,025 (-0.6% / -17)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
3,467 (-0.5% / -17)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
4,377 (-0.4% / -16)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,669 (+1.6% / +72)
4,603 (+0.5% / +21)
1.9(+0.0000) (12+0 votes)
4,045 (+0.7% / +27)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
133
Date Time
3,733 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,659 (-0.8% / -22)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,221 (+0.1% / +5)
2.4(+0.0000) (18+0 votes)
4,328 (+10.8% / +423)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,228 (-1.0% / -32)
3.3(+0.0000) (25+0 votes)
2,472 (+0.5% / +12)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
2,562 (+0.4% / +11)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
3,250 (+0.3% / +11)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,633 (+0.7% / +12)
4.2(+0.0000) (257+1 votes)
2,313 (+0.5% / +12)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
2,448 (+0.3% / +8)
3.2(+0.0000) (106+0 votes)
3,250 (+0.9% / +28)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,209 (-0.6% / -18)
2.6(+0.0000) (18+0 votes)
2,153 (-0.1% / -2)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,616 (+0.7% / +18)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,970 (+0.2% / +7)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,481 (+1.8% / +44)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,682 (+1.9% / +31)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
1,498 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,441 (-0.6% / -9)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,710 (-0.4% / -7)
3.5(+0.0000) (65+0 votes)
2,274 (-0.2% / -5)
1,343 (+0.9% / +12)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,166 (-1.7% / -38)
1,929 (-0.2% / -4)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,654 (+2.5% / +40)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,152 (+1.3% / +15)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
160
Mute Tabs
1,518 (-0.2% / -3)
2.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,160 (+1.9% / +22)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
1,084 (-0.7% / -8)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,291 (+3.0% / +37)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,449 (+0.3% / +5)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
899 (-0.4% / -4)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
1,008 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
842 (-0.6% / -5)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
1,224 (+0.3% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,309 (+0.3% / +4)
883 (-0.7% / -6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
673 (+1.1% / +7)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
658 (+1.9% / +12)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
173
ASCII Art
717 (-0.6% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
633 (-0.5% / -3)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
824 (+1.0% / +8)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
628 (+2.1% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
498 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
648 (+1.2% / +8)
555 (+0.9% / +5)
1.7(+0.0000) (7+0 votes)
531 (-0.2% / -1)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
482 (+0.6% / +3)
475 (-0.2% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
329 (+0.6% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
342 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
198 (+2.1% / +4)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
276 (+0.7% / +2)
196 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246 (+1.7% / +4)
206 (+0.0% / +0)
162 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
127 (-1.6% / -2)
54 (+0.0% / +0)
43 (+4.9% / +2)
24 (-4.0% / -1)