extension ExtPose

FPT GPA

CRX id

pieacoaichghpileamnhephkedchnlba-

Description from extension meta

Calculate Total GPA and semester GPA

Image from store FPT GPA
Description from store An Extension for Students of FPT - Caculate GPA and evalue rank each Semester and - Caculate total GPA Updated for 12/2019 Changelog : - 27/12/2019 : Move PMG201c to exclude list - 19/03/2021 : Support https

Latest reviews

 • (2022-04-22) Tuấn Anh TASS: 10 điểm a Vũ ơi update: 100 điểm a Vũ ơi
 • (2022-04-21) Khanh Tran: Loooove it :D
 • (2022-04-12) Đặng Đức Toàn: xin qua anh chi oi
 • (2021-11-28) Ngô Thị Ngọc Mai: very very good. Thanks so much
 • (2021-11-24) Tran Duc Ky: tuyệt vời luônnn
 • (2021-11-22) Nguyễn Hữu Tiến Anh: very good and useful, thanks so munch
 • (2021-01-19) Nguyen Tien Dat (K14 HL): Đỉnh kout! From JS Club with Luv
 • (2020-08-03) Duc Thien Nguyen: OJS cũng tính luôn ạ, vẫn thấy tính average cho kì 6
 • (2020-04-08) Đỗ Tiến Thành: Tuyệt vời <3 <3 <3
 • (2019-12-27) Văn Hiếu: Được quá a ơi
 • (2019-12-27) Minh Quân Nguyễn: It'll be better if the columns of subjects be lined up
 • (2019-09-27) Dùng sướng hơn của thằng cu hiệp
 • (2019-06-10) Hiệp Nguyễn Tuấn: rất tiện
 • (2019-06-07) Le Vu Long Nguyen: Very helpful for FPTU students
 • (2019-06-07) Tran Trung Hieu: words are not able to describe...
 • (2019-06-07) Dinh Le Quynh Huong Huong: Wow I think it useful and fast.

Latest issues

 • (2021-04-19, v:1.3.1) Đức Long: Tiện ích không hoạt động
  mình đã truy cập vào trang báo cáo điểm (academic transcript) nhưng không hiện button "Show GPA"

Statistics

Installs
2,000 history
Category
Rating
5.0 (20 votes)
Last update / version
2021-11-25 / 1.4.2
Listing languages
en

Links