extension ExtPose

ShopF1 - Getphone & Profile (delisted)

CRX id

jnmdinamdajmjljplnnelbighkhmikem-

Description from extension meta

Tiện ích hỗ trợ lấy số điện thoại khách hàng trên hệ thống ShopF1

Image from store ShopF1 - Getphone & Profile
Description from store Tiện ích hỗ trợ lấy số điện thoại khách hàng trên hệ thống ShopF1. - Chức năng lấy UID khách hàng: Khi bạn truy cập vào màn hình hội thoại của website ShopF1 và chọn một cuộc hội thoại, tiện ích sẽ lấy liên kết của cuộc hội thoại đó trên Facebook, sau đó tự động truy cập vào liên kết đó để lấy được UID khách hàng. Từ UID khách hàng, hệ thống tiếp tục gọi tới API tìm số điện thoại của ShopF1 để trả về số điện thoại cho người dùng. - Chức năng lấy cookie và token của bạn: Khi truy cập vào đường dẫn lấy cookie và token, Extension sẽ tự động lấy cookie của người dùng và gửi lên hệ thống ShopF1. Sau đó ShopF1 sẽ trả về token cho người dùng.

Statistics

Installs
486 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-10-11 / 1.0.10
Listing languages
vi

Links