extension ExtPose

Security Token Signing - P.A Vietnam Ltd

CRX id

jjhhjflehigleegifjfcllfcjiklnkmm-

Description from extension meta

The extension P.A security token signing online.

Image from store Security Token Signing - P.A Vietnam Ltd
Description from store Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng được phát triển bởi Công ty TNHH P.A Việt Nam. Vui lòng cài thêm ứng dụng P.A Signer để có thể thực hiện ký số cho các giao dịch điện tử thuộc hóa đơn 30s.

Latest reviews

  • (2018-12-18) ßeer Phan: Ứng dụng hỗ trợ hóa đơn điển tử xài rất tốt
  • (2018-12-18) Hân Nguyễn: Ứng dụng hay, phù hợp với thời đại 4.0, khi mà hầu hết việc kinh doanh đều được số hóa.

Statistics

Installs
1,000 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2018-12-22 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links