extension ExtPose

Takvimi Sot

CRX id

bmiembljpbhehpmcejbjepaehgmblkmn-

Description from extension meta

Takvimi Sot is new tab page, used for showing all prayer times, every time you open a new tab

Image from store Takvimi Sot
Description from store Takvimi Sot is new tab page, used for showing all prayer times, next prayer time and notifying users when it's time to pray, every time you open a new tab Other Features: -It shows prayer times only for Kosovo, Albania, Shkup, Preshevë, Ulqin. -Notify user when it's time to pray. -Always show next prayer time. -Shows countdown for next prayer. -Works online/offline. Reporting form The purpose of this extension is to remind the believers of the times of Prayer, of course, like any man-made work, this extension also has flaws, which we are constantly working to improveq... Please fill out this form so that we know where the error lies and consequently improve. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyqNkl51FO16rd0qrMmQQXtO-XK7voeQyiN2Dwi0vp43LMA/viewform Takvimi Sot shërben për shfaqjen e kohëve të namazit, kohën e ardhshme të namazit si dhe mundëson njoftimin në kohën e saktë të hyrjes. Other Features: -Shfaq kohet e namazit per Kosovë, Shqipëri, Shkup, Preshevë, Ulqin. -Njofton përdoruesin për kohën e namazit. -Shfaq gjithmonë namazin e ardhshëm. -Llogarit dhe shfaq kohën e mbetur për namazin e ardhshëm. -Punon edhe pa pasur kyçje në internet. Formulari i raportimit Qellimi i keti extension eshte t'ua perkujtoje besimtareve kohet e Namazit. Sigurisht se si cdo pune e bere nga njeriu edhe ky extension ka te meta, gje per te cilat jemi vazhdimisht duke punuar qe t'i permiresojme... Te lutem mbushe kete form, ashtu qe t'a dime ku qendron gabimi e rrjedhimisht edhe te permiresohemi. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyqNkl51FO16rd0qrMmQQXtO-XK7voeQyiN2Dwi0vp43LMA/viewform

Latest reviews

 • (2021-01-30) zenel rexhepi: MashaAllah
 • (2020-02-04) Take Freelancer: MashaAllah Excellent
 • (2019-11-04) Altin Vitija: MashaAllah <3
 • (2019-11-04) leonit kuleta: MashaAllah so useful.
 • (2019-11-04) Donald Isufi: Allahu ju shperblefte per punen , ide shume e qelluar <3 <3 .
 • (2019-11-04) Sallmin Rexha: Excellent
 • (2019-11-03) Faton: Amazing
 • (2019-10-29) Alban Asllani: Awesome, Love it.
 • (2019-10-28) Fatlum Zeka: Looks Great <3 Thank you
 • (2019-10-21) Fleurat Govori: MashaAllah it is very beautiful. I would recommend to add daily images and quotes. <3
 • (2019-09-16) YaBuci: The simplicity of it is what made me download it. Good job =D
 • (2019-08-28) Betim Shala: This extension is so useful for muslim community in Kosovo, i loved it <3 <3

Statistics

Installs
375 history
Category
Rating
5.0 (20 votes)
Last update / version
2022-04-18 / 2.1.11
Listing languages

Links