extension ExtPose

Công Cụ Đặt Hàng Của Minh Quân Logistics

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử như 1688, TMALL, Taobao.

Image from store Công Cụ Đặt Hàng Của Minh Quân Logistics
Description from store Công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử như 1688, TMALL, Taobao. Minh Quân Logistics Extension được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của Minh Quân Logistics có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com.

Statistics

Installs
147 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-02-19 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links