extension ExtPose

Giá Hextracoin (delisted)

CRX id

hnnhhjdembbmcebenhabeegeeghkmceg-

Description from extension meta

Công cụ kiểm tra giá Hextracoin mọi lúc, mọi nơi không cần đăng nhập Hextracoin.

Image from store Giá Hextracoin
Description from store Công cụ dùng để cập nhật giá của HXT mà không cần phải đăng nhập vào trang quản lý tài khoản, giúp bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được giá của HXT để phục vụ nhu cầu mua, bán và trao đổi của bạn. Lịch sử thay đổi V1.1: - Tối ưu hóa giao diện - Thêm tự động tải lại dữ liệu mỗi 30 giây V1.1.1: - Tối ưu hóa V1.1.2: - Tối ưu hóa - Thêm chức năng tính ngày tặng HextraGold V1.1.3: - Tối ưu hóa V1.1.4: - Tối ưu hóa - Thêm chức năng v1.1.6: - Tối ưu hóa - Thêm tính năng làm mới dữ liệu thủ công (5 giây làm mới 1 lần) v1.1.7: - Sửa lỗi - Tối ưu hóa giao diện v1.1.8: - Sửa lỗi. v1.1.9: - Sửa lỗi.

Statistics

Installs
11 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2017-12-16 / 1.1.9
Listing languages
vi en

Links