extension ExtPose

truongorder.com

Description from extension meta

Đặt hàng taobao, tmall trên Chrome & Cờ rôm+.

Image from store truongorder.com
Description from store Tiện ích đặt hàng trên web www.truongorder.com ---------------------------------------------------------------- • Quản lý đơn hàng toàn diện • Đặt hàng trên Taobao / Tmall / 1688 • Mua hàng chính xác đơn giản với thao tác Once Click ----------------------------------------------------------------- Liên Hệ TRƯỜNG : www.truongorder.com

Statistics

Installs
11 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-01-30 / 1.6
Listing languages

Links