extension ExtPose

Báo nói VAIS TTS

CRX id

faanlopiknlngfpaccajebindldkgfgm-

Description from extension meta

This extension was created by VAIS Team

Image from store Báo nói VAIS TTS
Description from store Ứng dụng đọc báo tin tức online. Hỗ trợ giọng đọc miền Bắc và miền Nam.

Statistics

Installs
23 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2017-02-18 / 2.7.9
Listing languages
en vi

Links