extension ExtPose

TikTok Pixel Helper

Description from extension meta

TikTok Pixel Assistant The Pixel Helper is a plug-in that monitors whether your TikTok Pixel is functioning properly.

Image from store TikTok Pixel Helper
Description from store TikTok Pixel Helper Compatible and upgraded pixel second edition

Latest reviews

  • (2020-03-31) Phong Nguyễn: Nhận chạy quảng cáo tiktok, tính tiền theo số lượt chuyển đổi, tôi có sẵn tài khoản, landingpage, tên miền. Chỉ cần lấy data về chốt. Có thể chạy dạng website wordpress như thế này cũng được luôn https://spaacne.vn/san-pham/spa-acne/
  • (2019-11-26) Ajax Yan: hi,我说下我是用的体验 接过几家统计,GA,FA,FB,SnapChat, 你们的比较难用 1,我在后台删除了,事件,仍然会被发送过去,(不知道是不是真实的发送,反正这个工具是有数据的). 2,我们人多,公司大,开了几个ads账号,没法在后台同步数据,即安装一套代码,在几个账号里共享数据. 好吧,没法同步,我们就自己加几个像素吧 给同一个按钮绑定事件,问题来了,你们支持多像素吗?
  • (2019-09-29) MARKETING TIKTOK: rất hữu ích , chúc mừng các bạn
  • (2018-09-16) 监测pixel插件真的超好用

Statistics

Installs
13,751 history
Category
Rating
4.8 (5 votes)
Last update / version
2020-05-25 / 1.0.40
Listing languages

Links