extension ExtPose

Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng Hải Long

CRX id

pdigmghfodjijiaidbjenjkabdhmfdkk-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của Hải Long

Image from store Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng Hải Long
Description from store Đây là tiện ích hỗ trợ tạo đơn hàng trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp đặt hàng Trung Quốc giá rẻ, tạo đơn hàng mọi lúc mọi nơi

Statistics

Installs
69 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2023-05-21 / 2.2.8
Listing languages
vi

Links