extension ExtPose

Lorem Ipsum Generator (delisted)

CRX id

ldmidjjahfhgmbmlbfhibacacpfnbplg-

Description from extension meta

Does your lorem ipsum text long for something a little meatier? Give our generator a try... it's tasty!

Image from store Lorem Ipsum Generator
Description from store Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho thiết kế in ấn. Lorem.vn là công cụ hỗ trợ bạn tạo ra các đoạn văn bản Lorem Ipsum miễn phí.

Statistics

Installs
26 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2015-11-01 / 0.1.1
Listing languages
en

Links