extension ExtPose

Taobao 1688 Watcher

CRX id

kmkjminpeilcjbgbpaeplhbjfapcpcok-

Description from extension meta

Công cụ lấy waybill taobao tmall 1688 Công cụ này giúp các bạn lấy nhanh mã vận đơn tracking id từ mã đơn hàng trung quốc Chỉ cần…

Image from store Taobao 1688 Watcher
Description from store Công cụ lấy waybill taobao tmall 1688 Công cụ này giúp các bạn lấy nhanh mã vận đơn tracking id từ mã đơn hàng trung quốc Chỉ cần mở đúng trang danh sách các đơn hàng đã đặt công cụ sẽ tự lấy mã vận đơn về Công cụ này chỉ up nội bộ Cám ơn các bạn đã cài đặt

Statistics

Installs
15 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-03-26 / 1.2
Listing languages
vi

Links