extension ExtPose

Công cụ đặt hàng Ship Hàng Trung (delisted)

CRX id

neihpihdnpbnmnjdaiihpjmcbfabhecg-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của www.shiphangtrung.com trên trình duyệt Chrome, Cờ Rôm & Cốc Cốc.

Image from store Công cụ đặt hàng Ship Hàng Trung
Description from store Công cụ đặt hàng trực tuyến trên các trang taobao 1688 và tmall, giúp khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng của chúng tôi

Statistics

Installs
33 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-11-06 / 1.1
Listing languages
vi

Links