extension ExtPose

Nhập hàng Trung Quốc tại Hải Phòng (delisted)

CRX id

pmfkmchnoddpdghdnmjejcbjdmgldikk-

Description from extension meta

Nhập hàng Trung Quốc tại Hải Phòng, công cụ đặt hàng online trên taobao, tmall, 1688

Image from store Nhập hàng Trung Quốc tại Hải Phòng
Description from store Nhập hàng Trung Quốc tại Hải Phòng, công cụ đặt hàng online trên taobao, tmall, 1688 Công cụ đặt hàng, Tìm kiếm hàng Trung Quốc tại hải phòng Là công cụ tương tác giúp người dùng nhanh chóng đặt mua các mặt hàng từ TQ, qua các trang taobao.com, detail.1688.com, tmall cụ thể : - Giúp bạn đặt mua, cho vào giỏ hàng các sản phẩm yêu thích. - Hiển thị giá trị mặt hàng, - Tiết kiệm thời gian, tăng giá trị kinh doanh

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-10-22 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links