extension ExtPose

Nhập Hàng Trung Quốc 365 Extension (delisted)

CRX id

fmdenbhcfdhdgkllcnobhbdlalggcaad-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ tìm kiếm và đặt hàng Taobao Order taobao Tiếng Việt

Image from store Nhập Hàng Trung Quốc 365 Extension
Description from store Với công cụ đặt hàng online của Nhập hàng 365 Logistics các bạn có thể dễ dàng mua hàng từ các website Taobao, 1688.com, Tmall.com và ship hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-11-07 / 1.5.6
Listing languages
vi

Links