extension ExtPose

Nhà thuốc Online - trungtamthuoc

CRX id

pajefmllpniklijmdenljfbibeiajnnd-

Description from extension meta

Trung tâm thuốc là nhà thuốc ONLINE uy tín trên thi trường Việt Nam, thuốc có nguần gốc và đảm bảo 100% về chất lượng

Description from store hà Thuốc Online - Mua Thuốc Online - Nhà thuốc trực tuyến - Trung Tâm Thuốc của nhà thuốc An Huy - Online Pharmacy - Online Pharmacy - Drug Online - An Huy Drug Center. Sản phẩm thuốc được bán ONLINE khắp cả nước

Latest reviews

  • (2019-07-26) Liên Mai Nhà thuốc: Rất tốt
  • (2019-04-12) Ly Nguyễn: ứng dụng nhà thuốc online này hay đó
  • (2019-04-12) Nhà thuốc Lưu Anh: ứng dụng mua thuốc online uy tín hiệu quả

Statistics

Installs
Category
Rating
5.0 (3 votes)
Last update / version
2019-04-12 / 0.0.1
Listing languages
en

Links