extension ExtPose

ChhoeTaigi 找台語

Description from extension meta

Hō͘ pīntōaⁿlâng ê Chhōe Tâigí Sûtián kesi

Image from store ChhoeTaigi 找台語
Description from store ## Pe̍hōejī Chhōe Tâigí sī chin hó ēng ê Tâigí sûtián bāngchām m̄koh khòaⁿ tio̍h bōehiáu ê jī tio̍h ài phahkhui bāngchām chi̍t jī chi̍t jī chhâ si̍tchāi siuⁿ hùikhì hùikhì beh ánchóaⁿ pān? bô kesi tio̍h kakī siá! só͘í chit ê kesi tio̍h seⁿ chhutlâi--ah súiōng hongsek chin kántan kā beh chhōe ê jī kho͘--khílâi chhi̍h niauchhí á chiaⁿ pêng, tio̍h sûi ēsái chhōe--ah! mā ēsái kā beh chhōe ê jī kho͘--khílâi chhi̍h icon tio̍h ē kah kiatkó ēng popup windows khui chhutlâi beh ánnóa chhōe ēsái tī Option sekténg nāsī ti̍tchiap chhi̍h icon tio̍h ē khui popup windown kàu Chhōe Tâigí ê bāngchām! ## 華文 Chhōe Tâigí 是一個很好用的台語辭典網站 不過在網路上看到不會的字就要打開網站,一個字一個字去查實在是很費功夫 你說這種時候怎麼辦? 沒工具就自己寫啊! 所以這個工具就這樣生出來了! 使用的方式很簡單 把想查的字選起來後按滑鼠右鍵就可以查了! 也可以把想查的字選起來後按 icon 就會把結果顯示在浮動視窗 要怎麼查可以在選項頁面設置 若是直接按 icon 就會彈出浮動視窗到 Chhōe Tâigí 的網站!

Latest reviews

  • (2020-02-25) Jason: 好用又精準的好工具

Statistics

Installs
66 history
Category
Rating
5.0 (3 votes)
Last update / version
2019-09-09 / 1.0.1
Listing languages

Links