extension ExtPose

Ký Văn Bản VNPT-iOffice

Description from extension meta

Extension ký số văn bản tích hợp của VNPT-iOffice

Image from store Ký Văn Bản VNPT-iOffice
Description from store Phần mở rộng của trình duyệt Chrome hỗ trợ ký văn bản tích hợp vào hệ thống VNPT-iOffice. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận bộ cài đầy đủ của chương trình.

Statistics

Installs
164 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2017-04-26 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links