extension ExtPose

Lấy hàng Trung Quốc

CRX id

nnojghalepdpkhhgdnefbkndhhghdbab-

Description from extension meta

Dịch vụ lấy hàng Trung Quốc

Image from store Lấy hàng Trung Quốc
Description from store Công cụ đặt hàng (order) trên hệ thống Đặt Hàng Trung Quốc - layhangtrungquoc.com *Phiên bản 3.0 - Cập nhật đặt hàng 1688 phiên bản mới - Cập nhật phiên bản v3 Chrome extensions *Phiên bản 2.1.7 - Fix lỗi đặt hàng - xóa permission cookie *Phiên bản 2.1.6 - Fix lỗi đặt hàng - Thêm permission cookie *Phiên bản 2.1.5 - Fix lỗi đặt hàng trên alibaba *Phiên bản 2.1.2 - Fix lỗi đặt hàng trên 1688 *Phiên bản 2.1.1 - Fix lỗi đặt hàng Google Chrome 73 - Fix các lỗi gặp trên Taobao

Statistics

Installs
28 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-01-02 / 3.0.0
Listing languages
vi

Links