extension ExtPose

orderhangtaobao.com - Công cụ đặt hàng taobao

CRX id

kibokfcifkkmhlafpkcmccmeapkaiphd-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của đặt hàng Tao bao trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store orderhangtaobao.com - Công cụ đặt hàng taobao
Description from store orderhangtaobao.com - Công cụ hỗ trợ người dùng của đặt hàng Tao bao trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com. 1. Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 2. Hỗ trợ thay đổi tỷ giá tùy biến theo thời gian thực để quy đổi sang tiền việt chính xác nhất. 3. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem. 4. Tự động tìm kiếm các sản phẩm cùng shop, thống kê số lượng sản phẩm, giá cả..

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-08-26 / 1.2.3
Listing languages
vi

Links