extension ExtPose

Từ điển Tummo

CRX id

canladopdeagmnhmlhihjglecpiidfii-

Description from extension meta

Từ điển Anh Việt Việt Anh dành cho người Việt

Image from store Từ điển Tummo
Description from store Từ điển Tummo là add-on giúp bạn tra từ điển Anh-Việt, Việt-Anh tại bất cứ nơi đâu trên trình duyệt Chrome. * Từ điển Tummo có chức năng chính sau: - Tốc độ tra nhanh; - Giao diện đẹp; - Các từ điển mới sẽ liên tục được cập nhật; - Lượng từ điển mới sẽ được bổ sung liên tục; * Với Tummo Dictionary bạn có thể tra cứu các bộ từ điển sau: - Từ điển Anh Việt; - Từ điển Việt Anh; - Engligh Idioms; - Soule''s Dictionary of English Synonyms; - Moby Thesaurus II; - English Thesaurus; - WordNet 3.1.1;

Latest reviews

  • (2019-04-03) Tu Dinh Huong: Good!

Statistics

Installs
188 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-04-02 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links