extension ExtPose

GGBuyer Quick Buy (delisted)

CRX id

kjokobopjabgddpgdannpnfaghoadceg-

Description from extension meta

Mua sắm trên web khách hàng taobao và Tmall 1688 có thể thêm một thứ tự vào giỏ hàng trực tiếp trên trang web của cửa hàng.

Image from store GGBuyer Quick Buy
Description from store Mua sắm trên web khách hàng taobao và Tmall 1688 có thể thêm một thứ tự vào giỏ hàng trực tiếp trên trang web của cửa hàng.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-10-18 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links