extension ExtPose

vnbigfone.com

CRX id

ecpjaphmfkohblnaklajmdegejfkdnki-

Description from extension meta

VNBIGFONE | Công nghệ 4.0, hỗ trợ chốt sale, tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoàn hảo!

Image from store vnbigfone.com
Description from store VNBIGFONE | Công nghệ 4.0, hỗ trợ chốt sale, tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoàn hảo! Công nghệ của VNBIGFONE hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ Big Data hỗ trợ khách hàng lấy số điện thoại nhanh chóng của bất kỳ ai trên nền tảng của Facebook hiện nay (Profile, Group, Fanpage, Messenger). Tỷ lệ chính xác lên đến 95% kể cả số điện thoại ẩn trên Facebook

Statistics

Installs
17 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-03-28 / 1.0.4
Listing languages
vi

Links