extension ExtPose

Dathang24h.vn - Công cụ đặt hàng Taobao

CRX id

fkephjkalppankibjdifhhcahkbjjgeh-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của đặt hàng 24h đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store Dathang24h.vn - Công cụ đặt hàng Taobao
Description from store Dathang24h.vn - Công cụ hỗ trợ người dùng của đặt hàng 24h đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com. Chức năng: 1. Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 2. Hỗ trợ thay đổi tỷ giá tùy biến theo thời gian thực để quy đổi sang tiền việt chính xác nhất. 3. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem. 4. Tự động tìm kiếm các sản phẩm cùng shop, thống kê số lượng sản phẩm, giá cả..

Statistics

Installs
29 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-05-08 / 1.1.1
Listing languages
vi

Links