extension ExtPose

NoBuy Auto Facebook Interaction toimuondadang

CRX id

nhnlaadhdhmglkmicggbopigemphllei-

Description from extension meta

Ứng dụng hỗ trợ trả lời và kết bạn tự động. Nói & Viết ra Tôi muốn ĐA ĐẢNG bất cứ nơi nào bạn có thể - toimuondadang

Image from store NoBuy Auto Facebook Interaction toimuondadang
Description from store Phiên Bản mở rộng. hỗ trợ cho các khu vực không thể mua app. ứng dụng trả lời theo dách sách định sẵn hoặc sử dụng cơ chế AI. * V 4.2: Like AI. * V 4.1: Add Blacklist Attack, Auto Welcome. * v 3.4: Add Key License, change price * v 3.2: Add AI comment. Limit free trial 3 day.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-12-09 / 4.25
Listing languages

Links