extension ExtPose

Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip

Description from extension meta

Kthe ne audio

Image from store Zeri - Kthe cdo tekst ne audio ne shqip
Description from store "Zeri - Kthe cdo tekst ne audio shqip" is an extension that supports the official app (https://www.zeri.app) and uses its service to bring to customers a simple solution to convert every text in Albanian into audio(audio generated). Its supported by more than 85% of Albanian language(except dialects). Its a free extension(with limited use) for every Chrome user, which while they navigate at any Albanian language website(ex: news website) , they can listen a selected text they choose. We don't track any information from users. ZERI është një shërbim online që synon të ofrojë zgjidhje të të folurit për software, web, aplikacione mobile etj. Qëllimi ynë është të sjellim shërbimin më të mirë 'TTS'(text to speach) në gjuhën shqipe. Me më shumë se 100.000 fjalë të regjistruara në gjuhën shqipe, të cilat mbulojnë mbi 80% të fjalëve më së shumti të përdorura gjerësisht, bën që ZERI të konvertojë tekstin lehtësisht në audio. Implementimi i ML dhe Artificial Intelligence, bën të mundur që të kontrollojmë intonacionin, të rrespektojmë shenjat e pikësimit, dhe është në gjendje që të mësoj dhe të përmirësohet gjatë gjithë kohës.

Latest reviews

  • (2019-12-19) Donald Merizaj: It is really great and fun :)
  • (2019-12-19) Ervist Muhadri: Well done!!
  • (2019-12-19) Paola Mema: Exceptional! Absolutely love it!
  • (2019-12-19) Ylber Loshi: Great :)
  • (2019-12-19) Info - Jehona Software: Perfect job

Statistics

Installs
30 history
Category
Rating
5.0 (5 votes)
Last update / version
2020-09-24 / 1.0.4
Listing languages

Links