extension ExtPose

Whois iNET

Description from extension meta

Whois và quét dữ liệu tên miền

Image from store Whois iNET
Description from store 1. Kiểm tra các thông tin liên quan tên miền đang truy cập: WHOIS - Địa chỉ IP/máy chủ hosting - Công nghệ sử dụng của tên miền. 2. Tự động quét(crawler) và thu thập các thông tin WHOIS các tên miền xuất hiện trên trang đang truy cập. 2. Đăng nhập SSO iNET và truy cập vào https://whois-stats.inet.vn/ để quản lý/xuất dữ liệu danh sách các tên miền đã thu thập của tài khoản.

Latest reviews

  • (2020-01-02) Đô Nguyễn: Tiện dụng trong việc kiểm tra thông tin tên miền truy cập + cào dữ liệu tự động

Statistics

Installs
88 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2019-12-29 / 1.2.4
Listing languages
vi

Links