extension ExtPose

Convert Case

CRX id

gpbmadmbpdnnoldadmhppoeijffjnopl-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ lập trình viên khi muốn chuyển đổi tên qua các convention.

Image from store Convert Case
Description from store Công cụ hỗ trợ lập trình viên khi muốn chuyển đổi tên biến, tên hàm, tên hằng qua các dạng convention khác nhau. Ví dụ: Bạn chỉ cần nhập: get user info, khi đó nếu Bạn muốn tạo tên class thì bạn có thể chọn PascalCase, nếu Bạn muốn tạo tên hàm thì chọn camelCase...

Latest reviews

  • (2021-06-24) Đoan Phạm Văn: Hữu ích quá bạn ạ. Tôi là DEV, tôi rất thích tiện ích của bạn.
  • (2020-02-08) Huy Phạm: tuyệt zời ông mặt trời, nếu có thêm cho nhập các định dạng khác
  • (2019-12-27) Linh Nguyen: Tool ngon
  • (2019-12-22) MT Music: rất tuyệt vời!

Statistics

Installs
32 history
Category
Rating
5.0 (5 votes)
Last update / version
2021-02-02 / 1.5
Listing languages
en

Links