extension ExtPose

Voz Auto Quote

Description from extension meta

Voz Auto Quote

Image from store Voz Auto Quote
Description from store Extension tự động quote lại bài viết đầu tiên của mỗi thread trong f17 của voz forums. Các tinh năng chính: - Tự động hiển thị bài viết đầu tiên của mỗi thread - Chặn một user nhất định - Hiển thị ra 5 thread gần nhất của chủ thread.

Latest reviews

  • (2020-01-10) Minh Phat Nguyen: bot nay tạo #1.5 auto đứt thằng chủ thớt

Latest issues

  • (2020-02-17, v:1.0) Nguyên Hoàng: test
    test

Statistics

Installs
11 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-12-27 / 1.0
Listing languages
vi

Links