extension ExtPose

ahoadon

CRX id

gpcdaemhklenghncnmgddmepceidocnh-

Description from extension meta

Ứng dụng cho phép tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế, xem thông tin bảng giá gói dịch vụ và xem mẫu hóa đơn từ ahoadon

Image from store ahoadon
Description from store Ứng dụng cho phép tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế, xem thông tin bảng giá gói dịch vụ và xem mẫu hóa đơn từ ahoadon

Latest reviews

  • (2020-02-19) Nguyen Van Thi: Một ứng dụng thật hữu ích cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Statistics

Installs
12 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-02-18 / 1.3
Listing languages
vi

Links