extension ExtPose

Bách Ngân Order & Logictics China

CRX id

bhahfakemencinepficbabadmjlmamhd-

Description from extension meta

Công cụ mua hàng nhanh chóng trên các trang Taobao 1688 Tmall trên website http://www.bachnganorder.com/

Image from store Bách Ngân Order & Logictics China
Description from store Công cụ mua hàng nhanh chóng trên các trang Taobao 1688 Tmall trên website http://www.bachnganorder.com/ Tính năng chính: -Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất. - Thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-02-15 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links