extension ExtPose

An Hưng Express - Đặt hàng Trung Quốc

CRX id

icffibdggijjepblfhdgdmcejnnchmid-

Description from extension meta

Hỗ trợ khách hàng mua hàng trên các website TMĐT lớn của Trung Quốc: Taobao/Tmall/1688

Image from store An Hưng Express - Đặt hàng Trung Quốc
Description from store An Hưng Express - Hệ thống hỗ trợ mua hàng Trung Quốc tốt nhất. Công cụ đặt hàng của An Hưng giúp bạn dễ dang gửi thông tin sản phẩm từ các trang TMĐT Taobao/Tmall/1688 sang hệ thống website AnHungExpress.com để tạo đơn đặt hàng hộ. Các tính năng của công cụ đặt hàng của chúng tôi: - Tự động chuyển đổi giá sản phẩm sang VNĐ - Hỗ trợ khách hàng tạo đơn hàng trên website https://AnHungExpress.com - Tạo đơn mua hàng hộ và đơn kí gửi trên cùng 1 hệ thống Tại sao chọn An Hưng Express: - Phí vận chuyển cạnh tranh - Phí dịch vụ đặt hàng chỉ từ 0% - Thời gian vận chuyển siêu tốc

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-04-02 / 1.06
Listing languages
vi

Links