extension ExtPose

CÔNG CỤ HỖ TRỢ TD

CRX id

kghipopifcifcienbidgkahgammmngcl-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ TD dành cho nhân viên hỗ trợ đặt hàng và mã vận đơn

Image from store CÔNG CỤ HỖ TRỢ TD
Description from store Công cụ hợ trợ Thương Đô là App dành cho nhân viên Thương Đô, Giúp nhân viên có thể cập nhật các mã vận đơn về Hệ thống Thương Đô nhanh chóng và thuận tiện nhất

Statistics

Installs
16 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-03-23 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links