extension ExtPose

Demo

CRX id

gnfjhlmgpenollnogengmjhimkponeel-

Description from extension meta

Demo Extension

Image from store Demo
Description from store Đây là phần mở rộng giúp người dùng có thể tìm kiếm ảnh trên giphy.com một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Người dùng chỉ cần click vào icon extension, sau đó nhập từ cần tìm và ấn get là sẽ ra hình. Sau đó chỉ cần copy hình là có thể sử dụng được ở mọi nơi. Ứng dụng này thích hợp với những người không muốn vào trang chính thức, chỉ cần copy là xong.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-03-25 / 2.0
Listing languages
vi

Links