extension ExtPose

New Star Soccer (delisted)

CRX id

hpnfhdceghbfebhlccopekofkilgjdpl-

Description from extension meta

New Star Soccer là một trong những game phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nhiều người thích nó vì câu chuyện thú vị của nó.

Image from store New Star Soccer

Statistics

Installs
180 history
Category
Fun
Rating
4.5 (2 votes)
Last update / version
2018-12-08 / 5.0
Listing languages

Links