extension ExtPose

PDF sang PNG

CRX id

cmjambnclgkgdneckapeepnaklllagep-

Description from extension meta

Chuyển đổi PDF sang PNG miễn phí.

Image from store PDF sang PNG
Description from store Chuyển đổi tệp PDF miễn phí - Hai định dạng được hỗ trợ. Chuyển đổi PDF sang PNG miễn phí. • Phần mềm này hỗ trợ chuyển đổi PDF sang PNG • Chuyển đổi tệp PDF sang tệp PNG • Không giới hạn số lượng chuyển đổi miễn phí Cách sử dụng tiện ích mở rộng này: - Nhấp vào biểu tượng phần mềm - Chọn tệp PDF bạn muốn chuyển đổi, - Chọn định dạng mà bạn muốn chuyển đổi, Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Xin lưu ý rằng tiện ích mở rộng này KHÔNG phải do Google tạo ra và được tạo bởi một nhóm phát triển độc lập. Mọi bản quyền thuộc về chủ sử hữu của chúng. Google không xác nhận hoặc tài trợ cho tiện ích mở rộng này của Chrome. PDF sang PNG không thuộc sở hữu của, nó không được cấp phép bởi và không phải là công ty con của Google Inc.

Statistics

Installs
731 history
Category
Rating
1.0 (1 votes)
Last update / version
2023-10-30 / 3.0.0
Listing languages

Links