extension ExtPose

ScreenshareDecktop Extension

CRX id

ablbbcmcncacdllpcpchheadfbamglla-

Description from extension meta

Chrome Extension granting WebRTC screen capturing capabilities to BigBlueButton meetings.

Image from store ScreenshareDecktop Extension
Description from store Ứng dụng sử dụng chức năng chia sẻ màn hình nhằm mục đích học tập và nghiên cứu

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-04-18 / 0.1.2
Listing languages
en

Links