extension ExtPose

HD extension

Description from extension meta

HD Company Extension

Image from store HD extension
Description from store Extension sử dụng cho nội bộ doanh nghiệp có tính năng hiển thị ảnh, xem tin nhắn nội bộ - Sử dụng để xem tin nhắn mới trong nội bộ công ty - Sử dụng cookie để không phải login ở nhiều nơi - Update api mới đưa lên server thật

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-06-02 / 1.0.3
Listing languages
vi

Links