extension ExtPose

Order Trung Quốc

CRX id

icjcjbfjjbgjcngneadkchhlkdfboeek-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ đặt hàng tại các trang thương mại điện tử Trung Quốc

Image from store Order Trung Quốc
Description from store Công cụ hỗ trợ đặt hàng, thêm nhanh các sản phẩm vào giỏ hàng tại các trang thương mại điện tử Trung Quốc. Danh sách các trang được hỗ trợ: + tmall.com + 1688.com + taobao.com

Statistics

Installs
392 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-11-24 / 1.3.2
Listing languages
vi

Links