extension ExtPose

Facebook Marketing

Description from extension meta

Extension for facebook marketing!

Image from store Facebook Marketing
Description from store Quản lý tài khoản quảng cáo,thanh toán trên Facebook Ads Công cụ giúp người quản lý trong việc kiểm tra và giám sát hoạt động chạy quảng cáo Facebook: -Kiểm soát số lượng và trạng thái tài khoản quảng cáo -Số lượng chiến dịch, số tiền đã chi tiêu của từng tài khoản trong 1 khoảng thời gian cụ thể -Báo các hiệu suất hoạt động của quảng cáo đa chiều -Quản lý thẻ, trạng thái thanh toán -Link backup cho BM Và nhiều tính năng khác

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-05-26 / 1.0
Listing languages
vi

Links