extension ExtPose

CHIETKHAU

CRX id

mnjompehmpjmjbpbkigjmhdioobojphe-

Description from extension meta

Hỗ trợ lấy CHIET KHAU TAOBAO TMALL 1688

Image from store CHIETKHAU
Description from store ứng dụng lấy chiết khấu từ website bot1688.com

Latest reviews

  • (2021-02-11) Dũng Tàu: Lấy được chiết khấu 1688, Taobao và Tmall.

Latest issues

  • (2021-02-11, v:1.0.2) Dũng Tàu: Tôi muốn lấy chiết khấu trên Alibaba
    Cảm ơn bạn

Statistics

Installs
316 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-06-08 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links