extension ExtPose

Công cụ hỗ trợ đặt hàng của Trang China

CRX id

nbchcabcdbffahindkianbhlbjmhecll-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ đặt hàng của Trang China trên trình duyệt Chrome & Coccoc.

Image from store Công cụ hỗ trợ đặt hàng của Trang China
Description from store Công cụ đặt hàng của Trang China trên trình duyệt Chrome & Coccoc. Công cụ tối ưu hóa quy trình đặt hàng trên website trangchina.com Giúp bạn đặt và mua hàng Trung Quốc một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi cam kết: - Giúp bạn đặt hàng một cách đơn giản và đảm bảo chất lượng đơn hàng của bạn. - Nhận tất cả những yêu cầu lẻ của bạn. - Đảm bảo đúng yêu cầu các đơn hàng mà bạn đặt mua. - Thời gian vận chuyển về nhanh. - Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của bạn. - Hỗ trợ đặt hàng trên taobao, tmall, 1688.

Latest reviews

  • (2020-07-04) Toản Trần Tuấn: công cụ đặt hàng hữu ích

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-07-02 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links