extension ExtPose

Đấu Trường Siêu Trí Nhớ

CRX id

gjoineccmmplejgignghmcdnnpioific-

Description from extension meta

Giúp Bạn Luyện Trí Nhớ Hàng Ngày!

Image from store Đấu Trường Siêu Trí Nhớ
Description from store Giúp bạn rèn luyện trí nhớ và cả trí tưởng tượng của mình bằng phương pháp sử dụng hệ nhớ. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần chọn số lượng từ khoá muốn luyện tập. Ứng dụng sẽ tạo ra một danh sách ngẫu nhiên các từ khoá để bạn luyện tập bất cứ khi nào bạn muốn

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-07-20 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links