extension ExtPose

goCASHBACK

CRX id

eibkeplmeelbagdjplmomkpmkhbhomnk-

Description from extension meta

goCASHBACK extension

Image from store goCASHBACK
Description from store goCASHBACK, ứng dụng hoàn tiền lên đến 20% khi mua sắm online với các đối tác Shopee, Lazada, concung, tuticare, aeoneshop... và nhiều đối tác khác.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-08-20 / 1.0.3
Listing languages
vi

Links