extension ExtPose

Facebook phiên bản cũ

CRX id

gepddlpddkgjhkhecpmalhccldkcoanc-

Description from extension meta

Hỗ trợ thay đổi giao diện facebook phiên bản cũ ( từ 2019)

Image from store Facebook phiên bản cũ
Description from store Hỗ trợ thay đổi giao diện facebook phiên bản cũ ( từ 2019). Convert new version facebook to old version

Latest reviews

  • (2021-01-03) Dương Kim Hiếu: tệ không dùng được

Statistics

Installs
96 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-10-14 / 3.0
Listing languages
vi

Links