extension ExtPose

iGameHot QRCode v2

CRX id

alokcnigfefjpgpejmnjmlhpenegmkpe-

Description from extension meta

Generate QrCode from website igamehot.net

Image from store iGameHot QRCode v2
Description from store Đây là extension quét mã QRCode được phát triển bởi iGameHot - Hỗ trợ mọi trình duyệt. - Sử dụng để bảo mật thông tin. - Cài đặt nhanh chóng. - Sẽ update các tính năng tiếp theo.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-11-05 / 1.0
Listing languages
vi

Links