extension ExtPose

URL to QR code

CRX id

aalfjmbodjfagkhoomamjapkinnakmma-

Description from extension meta

Converts the tab URL to QR code.

Image from store URL to QR code
Description from store Tiện ích giúp người dùng chuyển từ một đường dẫn url thành một mã qr code giúp việc chia sẻ url giữa máy tính và các thiết bị smartphone dễ dàng hơn. Tiện ích hỗ trợ rút gọn url về một đường dẫn url ngắn giúp dễ nhớ hơn.

Statistics

Installs
10 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-09-18 / 1.01
Listing languages
en

Links