extension ExtPose

AUG Notifier

Description from extension meta

This is a simple Notifier application.

Image from store AUG Notifier
Description from store Thông báo cho người dùng máy tính đứng dậy vận động và uống nước sau một khoảng thời gian ngồi nhất định.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-12-29 / 1.1
Listing languages
vi

Links